První a druhou Festinu jsme pořádali pod hlavičkou pražského sdružení Užitečný život, s nímž jsme spolupracovali při našich pravidelných výjezdech do lázní pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou v Železnici u Jičína. Při její organizaci nám také velmi vyšel vstříc ústav pro tělěsně postiženou mládež ve Zbůchu u Plzně.

Finančně jsme byli zajištěni příspěvky Výboru dobré vůle a Bariér. Přispěla také firma Copy General. Míra Hora namaloval logo Festiny s želvou, které se používá dodnes. Firma SM Print nám je sítotiskuje na trička od roku 1993 prakticky za stále stejnou cenu.

Festina tehdy začínala ve Zbůchu, kde jsme spali první a druhou noc. Ten první den jsme se byli koupat a vůbec jsem se seznamovali a tak. Třetího dne jsme vyrazili na cestu. Šli jsme do Stoda, pokud možno mimo hlavní silnici. Asi po sto metrech po opuštění silnice jsme píchli první kolo a vraceli jsme se do Zbůchu pro záložní duše. Ve Stodě jsem nocovali v ÚSP pro mentálně postižené kluky. Během cesty se zformovala iniciativa "kuřáky netlačim", která přežívá dodnes. Ze Stoda jsme putovali do Merklína. Obědvali jsme v hospodě U kohouta, spali v místní sokolovně, společně s

pionýrským (či jakým táborem). K dispozici byly asi dva špinavé záchody a jedno umyvadlo se studenou vodou. Před sokolovnou jsme udělali tradiční "sponzorskou fotografii" v tričkách, kterou se nám na tomtéž místě podařilo udělat ještě při dalších dvou ročnících.


Přes Zelený Háj jsme další den pokračovali do Kolovče, kde jsme spali v místní škole. Poslední přesun směřoval do rekreačního střediska ÚSP Zbůch v Kanicích. Tady toho roku Festina končila, mikrobusem Zbůchu jsme se vraceli poslední den domů.
Finančně jsme byli zajištěni příspěvky Výboru dobré vůle a Bariér. Přispěla také firma Copy General. Míra Hora namaloval logo Festiny s želvou, které se používá dodnes. Firma SM Print nám je sítotiskuje na trička od roku 1993 prakticky za stále stejnou cenu.Na Festině se objevili vozíčkáři, které jsme znali ze Železnice (z Jihlavy, Pardubic, Mnichova Hradiště) a několik vozíčkářů ze Zbůchu. Doprovodný tým tvořili rozliční lidé, většina z nich dnes už na Festinu nejezdí, mají svých starostí dost. Festin