O sdružení

 

 

Občanské sdružení FESTINA LENTE („spěchej pomalu“) se zaměřuje na organizování stejnojmenných putovních táborů pro lidi na vozíku s různým stupněm postižení. Již od roku 1993 se každý první červencový týden vydává skupina lidí na vozíku se svým doprovodem po cestách České republiky. Během týdne tak vlastními silami zdolají až 100 km. Nezahálíme však ani v průběhu roku, kdy uskutečňujeme menší víkendové výlety.
Putovní tábory jsme dosud pořádali pod patronací občanských sdružení Užitečný život (roky 1993,1994) a později Náruč (od roku 1996). Občanské sdružení jsme založili po sedmnácti letních táborech až v roce 2012 proto, aby tyto aktivity dostaly vlastní právní formu (stanovy sdružení zde).

FESTINY se účastní okolo dvaceti lidí na vozíku většinou z ústavů, ale někteří bydlí i v rodinách. Doprovází je skupina „tlačičů" – dobrovolníků, kteří pomáhají všude tam, kde je třeba. Tlačí, vaří, pomáhají s oblékáním, mytím a toaletou. Při hrách třeba přidržují karty, při jídle zase příbory či sklenice.

Jelikož je FESTINA LENTE založena na čistě dobrovolnické bázi (putování je pro všechny účastníky zdarma), je závislá na finančních či věcných darech nadací, podporovatelů a sponzorů. Máte-li chuť, přispějte prosím i Vy na tento jedinečný oboustranný integrační projekt. Můžete nám poslat jednorázový dar nebo si nastavit trvalý příkaz (zde).

Logo našeho sdružení vytvořil plzeňský výtvarník Miroslav Hora.

Letní putovní tábory se konají za podpory Odboru sociálních služeb magistrátu města Plzně. 

 

Sociální služby města Plzně     

 

 

 


 

 

 

Aktuality

 

 

Letní puťák