Již tradičně bude podzimní Minifestina organizována Michalem Pospíšilem a pozvánku s informacemi včas zveřejníme!